BOOK A TOUR BOOK A TOUR

triết lý giáo dục được thể hiện trong

Chương trình giảng dạy

“5 năm đầu tiên rất quan trọng và có ý nghĩa, ảnh hưởng đến 80 năm sau của trẻ.”
– Bill Gates Snr.

Giáo dục mầm non sẽ đặt nền tảng cho tiến trình học tập và khơi dậy những tiềm năng sau này của trẻ. Chúng tôi giữ vững nguyên tắc rằng một nền tảng giáo dục mầm non chất lượng chính là một bước khởi đầu vững chắc cho con em chúng ta trở thành một người tốt với những tiềm năng được phát huy đầy đủ trong tương lai.

Trong quá trình phát triển chương trình giảng dạy, chúng tôi đã áp dụng chương trình của các trường mẫu giáo ở Singapore – “Nurturing Early Learners”, mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Với việc chọn lựa chương trình của Singapore làm tiêu chuẩn, chúng tôi mang đến một môi trường học tập tiên tiến hàng đầu thế giới, giới thiệu một chương trình giảng dạy được nghiên cứu và thiết kế đặc biệt, một mô hình giáo dục Tây phương trong khi vẫn duy trì các giá trị cốt lõi của châu Á.

Marvel-house_Philosophy_01

Chúng tôi mong muốn trẻ trở thành:

Một cá nhân tự tin

Một người có định hướng

Một cá nhân với những đóng góp tích cực

Một công dân biết quan tâm

Marvel-house_banner-image_009

Chương trình giảng dạy của chúng tôi nhấn mạnh vào việc học tập tích cực thông qua các hoạt động vui chơi nhóm, với mục đích khơi dậy ham muốn học hỏi, tìm tòi và khám phá của trẻ. Trong việc phát triển nhân cách của trẻ, chúng tôi đặc biệt chú ý đến tính thân thiện và lịch sự, cũng như sự quan tâm chăm sóc và tôn trọng người khác.

Các bé sẽ được giới thiệu với nhiều hoạt động nhận thức và sáng tạo để qua đó thấy được những khả năng độc đáo của mình là gì. Chúng tôi cũng bắt đầu phát triển các kỹ năng sống của bé như: các thói quen lành mạnh, các vấn đề cơ bản trong gia đình và khả năng tương tác với những người xung quanh.

Các chương trình đào tạo được xây dựng xung quanh việc đạt được các mục tiêu học tập trong các lĩnh vực sau:

Phát triển khiếu thẩm mỹ và sáng tạo

Khám phá thế giới xung quanh

Ngôn ngữ và chữ viết

Phát triển kỹ năng vận động

Toán học

Phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội