BOOK A TOUR BOOK A TOUR

Chương trình NEL

Phương pháp nuôi dưỡng những bậc học tập đại tài

Hiểu hơn về NEL: Cùng trẻ khám phá, trải nghiệm, thử nghiệm
(Explore – Experience – Experiement)

Hiểu được cách trẻ phát triển và cách trẻ học tập, sẽ giúp ích cho giáo viên trong việc lên kế hoạch và hỗ trợ điều kiện học tập cho bé một cách tốt nhất.

Trẻ tiếp thu tốt hơn thông qua trải nghiệm trực tiếp và sự tham gia tích cực vào các trải nghiệm học tập thông qua các giác quan, khi trẻ em được thử thách quan sát và đặt câu hỏi. Hiểu được sự phát triển và cách trẻ học sẽ giúp giáo viên có thể lên kế hoạch và chuẩn bị giáo cụ ý nghĩa hơn trong quá trình trải nghiệm của bé.

Khung chương trình NEL nhìn nhận rằng:

  • Trẻ em phát triển toàn diện và học một cách toàn diện
  • Trẻ em học tốt nhất khi được tham gia vào quá trình xây dựng kiến thức
  • Mỗi đứa trẻ đều có khả năng học và cách tiếp thu của mỗi trẻ sẽ khác nhau
  • Trẻ em phát triển kiến thức, kỹ năng và thiên hướng bằng cách xây dựng trên những kiến thức đã có
  • Sự phát triển của trẻ ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội và văn hóa nơi trẻ sinh sống
  • Trẻ học và phát triển tốt nhất khi trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng

Học tập là một quá trình phức tạp, là kết quả của sự tương tác giữa suy nghĩ và kinh nghiệm của trẻ. Trẻ học tập một cách tốt nhất khi được có cơ hội:

  • Trải nghiệm và nhận thức về sự kiện, tình huống hoặc vấn đề
  • Tự trải nghiệm và khám phá câu trả lời cho bản thân
  • Tham gia thực hiện các nhiệm vụ thú vị và có ý nghĩa đối với trẻ
  • Áp dụng các kỹ năng mới trẻ đã có được và các khái niệm mới mà trẻ được học
Marvel-house_Philosophy_01