Chương Trình X-Men (Dành Cho Trẻ Từ 2 Đến 3 Tuổi)

Trẻ em trong độ tuổi này quan tâm để tìm hiểu về bản thân mình, và mối quan hệ giữa các em với người khác. Trẻ rất tò mò, đặt nhiều câu hỏi và yêu cầu câu trả lời. Đối với nhóm tuổi này, chúng tôi nhấn mạnh vào việc xây dựng tính cách như làm việc theo nhóm và biết quan tâm chia sẻ với các bạn khác. Trẻ ở lứa tuổi này có thể chạy và tự ăn, điều quan trọng nhất là cung cấp một môi trường an toàn để các em có thể tiếp tục phát triển động cơ  và khả năng thể chất ở mỗi trẻ. Giai đoạn này, trẻ cũng bắt đầu để thể hiện tài năng của mình và chúng tôi sẽ chú trọng quan tâm để nhận biết điều gì là trẻ đặc biệt tốt nhất.

Bạn có thắc mắc?
Chúng tôi sẵn lòng trả lời
facebook instagram