Chương Trình Guardian of Galaxy (Dành Cho Trẻ Từ 5 Đến 6 Tuổi)

Đến 5 tuổi, hầu hết trẻ em sẽ phát triển độc lập và đủ hiểu biết để đối phó với cuộc sống xa nhà. Trẻ sẽ tìm hiểu để phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực của xã hội. Giai đoạn này, Chúng tôi nhấn mạnh sự phát triển ở mỗi trẻ trong lĩnh vực học tập như ngôn ngữ, toán học và khoa học để trang bị cho trẻ và cung cấp cho các em nhiều  lợi thế cạnh tranh khi các em bước vào trường tiểu học. Trẻ cũng sẽ được huấn luyện trong việc học kỹ năng sống phức tạp hơn như tiền bạc và quản lý thời gian.

Bạn có thắc mắc?
Chúng tôi sẵn lòng trả lời
facebook instagram