Chương Trình Defenders (Dành Cho Trẻ Từ 1 Đến 2 Tuổi)
Chương Trình Defenders (Dành Cho Trẻ Từ 1 Đến 2 Tuổi)

Trọng tâm của nhóm tuổi này là phát triển sự hiểu biết của các em về môi trường xung quanh, về xã hội...

XEM TIẾP
Chương Trình X-Men (Dành Cho Trẻ Từ 2 Đến 3 Tuổi)
Chương Trình X-Men (Dành Cho Trẻ Từ 2 Đến 3 Tuổi)

Chúng tôi nhấn mạnh vào việc xây dựng tính cách như làm việc theo nhóm và biết quan tâm chia sẻ với các bạn khác...

XEM TIẾP
Chương Trình Avengers (Dành Cho Trẻ Từ 3- 4 Tuổi)
Chương Trình Avengers (Dành Cho Trẻ Từ 3- 4 Tuổi)

Thời kì này, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển ngôn ngữ và văn phong và các hoạt động sáng tạo...

XEM TIẾP
Chương Trình Fantastic Four (Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 5 Tuổi)
Chương Trình Fantastic Four (Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 5 Tuổi)

Đặc điểm tính cách như sự tự tin, được tôn trọng, cảm giác có ích hơn và trách nhiệm được nhấn mạnh...

XEM TIẾP
Chương Trình Guardian of Galaxy (Dành Cho Trẻ Từ 5 Đến 6 Tuổi)
Chương Trình Guardian of Galaxy (Dành Cho Trẻ Từ 5 Đến 6 Tuổi)

Giai đoạn này, Chúng tôi nhấn mạnh sự phát triển ở mỗi trẻ trong lĩnh vực học tập như ngôn ngữ, toán học và khoa học…

XEM TIẾP
Bạn có thắc mắc?
Chúng tôi sẵn lòng trả lời
facebook instagram