Character Building

CHARACTER BUILDING

Xây dựng nhân cách là yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất trong chương trình học tại Marvel House. Khoa học tâm lý đã khẳng định rằng khi hết tuổi mầm non, ở trẻ hầu như hoàn thành nền móng đầu tiên của nhân cách, sự phát triển về mặt đạo đức cho trẻ sau này đều mang rõ dấu ấn của thời ấu thơ.
Vì thế, Marvel House chúng tôi tập trung phát triển toàn diện cho trẻ dựa trên 10 yếu tố - chính là bước hình thành nhân cách cho trẻ theo phương hướng và yêu cầu mà xã hội đặt ra.

Ba mẹ có thắc mắc?Chúng tôi sẵn lòng trả lời
facebook instagram